Jedina smederevska

Click here to edit subtitle

MARKETING & PRODUKCIJA

view:  full / summary

MARKETING & PRODUKCIJA

Posted by radiosupersd@gmail.com on November 4, 2015 at 6:25 PM Comments comments (0)

Marketing je proces u kome se kupcu olakšava donošenje odluke o kupovini ili o ponovnoj kupovini proizvoda neke kompanije.(def. "American Marketing Association")

Jedino agresivna kampanja preko svih medija garantuje upeh u poslovanju. Ako ste Vi predstavnik kompanije koja želi da proda svoj proizvod, ili ponudi svoju uslugu, dozvolite nam da pomognemo kupcu da odabere baš Vas. Iskoristite priliku koja Vam se nudi i reklamirajte se na našoj televiziji, radiju ili...

Read Full Post »

Rss_feed