Jedina smederevska

Click here to edit subtitle

PONEDELJAK


08:00 SUPER HITOVI

12:00 TELEEXPRESS

12:10 CRTANI FILM

13:00 ORDINACIJA

13:05 NAJBOLJI LEK

13:35 CRTANA SERIJA

14:00 TELEEXPRESS

14:05 ZABAVNI PROGRAM

15:00 TELEEXPRESS

15:05 SERIJA: DOSIJE X

15:55 OGLASI

16:00 TELEEXPRESS

16:10 SUPER FILM

17:45 OGLASI

17:50 TV SHOP

18:00 SMEDEREVSKO POPODNE

18:30 OTVORENI STUDIO

19:00 TELEEXPRESS

19:05 ZABAVNI PROGRAM

19:35 CRTANI FILM

20:00 TELEEXPRESS

20:10 PLAY, ZABAVNA EMISIJA

21:00 TELEEXPRESS

21:05 SERIJA: DOSIJE X

21:55 OGLASI

22:00 TELEEXPRESS

22:10 SUPER FILM

23:45 OGLASI

23:50 MUZIČKI MIKSER

23:55 TV SHOP

00:00 NOĆNI PROGRAM

UTORAK


08:00 SUPER HITOVI

12:00 TELEEXPRESS

12:10 CRTANI FILM

13:00 ORDINACIJA

13:05 MOVIELAND, EMISIJA O FILMU

13:35 CRTANA SERIJA

14:00 TELEEXPRESS

14:05 ZABAVNI PROGRAM

15:00 TELEEXPRESS

15:05 SERIJA: DOSIJE X

15:55 OGLASI

16:00 TELEEXPRESS

16:10 SUPER FILM

17:45 OGLASI

17:50 TV SHOP

18:00 SMEDEREVSKO POPODNE

18:30 OTVORENI STUDIO

19:00 TELEEXPRESS

19:05 ZABAVNI PROGRAM

19:35 CRTANI FILM

20:00 TELEEXPRESS

20:10 30 MINUTA

21:00 TELEEXPRESS

21:05 SERIJA: DOSIJE X

21:55 OGLASI

22:00 TELEEXPRESS

22:10 SUPER FILM

23:45 OGLASI

23:50 MUZIČKI MIKSER

23:55 TV SHOP

00:00 NOĆNI PROGRAM

SREDA


08:00 SUPER HITOVI

12:00 TELEEXPRESS

12:10 CRTANI FILM

13:00 ORDINACIJA

13:05 ABS SHOW, AUTO-MAGAZIN

13:35 CRTANA SERIJA

14:00 TELEEXPRESS

14:05 ZABAVNI PROGRAM

15:00 TELEEXPRESS

15:05 SERIJA: DOSIJE X

15:55 OGLASI

16:00 TELEEXPRESS

16:10 SUPER FILM

17:45 OGLASI

17:50 TV SHOP

18:00 SMEDEREVSKO POPODNE

18:30 OTVORENI STUDIO

19:00 TELEEXPRESS

19:05 ZABAVNI PROGRAM

19:35 CRTANI FILM

20:00 TELEEXPRESS

20:10 POD SJAJEM ZVEZDA

21:00 TELEEXPRESS

21:05 SERIJA: DOSIJE X

21:55 OGLASI

22:00 TELEEXPRESS

22:10 SUPER FILM

23:45 OGLASI

23:50 MUZIČKI MIKSER

23:55 TV SHOP

00:00 NOĆNI PROGRAM

ČETVRTAK


08:00 SUPER HITOVI

12:00 TELEEXPRESS

12:10 CRTANI FILM

13:00 ORDINACIJA

13:05 ATLAS, EMISIJA O TURIZMU

13:35 CRTANA SERIJA

14:00 TELEEXPRESS

14:05 ZABAVNI PROGRAM

15:00 TELEEXPRESS

15:05 SERIJA: DOSIJE X

15:55 OGLASI

16:00 TELEEXPRESS

16:10 SUPER FILM

17:45 OGLASI

17:50 TV SHOP

18:00 SMEDEREVSKO POPODNE

18:30 OTVORENI STUDIO

19:00 TELEEXPRESS

19:05 ZABAVNI PROGRAM

19:35 CRTANI FILM

20:00 TELEEXPRESS

20:10 BULEVAR, ZABAVNA EMISIJA

21:00 TELEEXPRESS

21:05 SERIJA: DOSIJE X

21:55 OGLASI

22:00 TELEEXPRESS

22:10 SUPER FILM

23:45 OGLASI

23:50 MUZIČKI MIKSER

23:55 TV SHOP

00:00 NOĆNI PROGRAM

PETAK


08:00 SUPER HITOVI

12:00 TELEEXPRESS

12:10 CRTANI FILM

13:00 ORDINACIJA

13:05 UMEĆE ŽIVLJENJA

13:35 CRTANA SERIJA

14:00 TELEEXPRESS

14:05 ZABAVNI PROGRAM

15:00 TELEEXPRESS

15:05 SERIJA: DOSIJE X

15:55 OGLASI

16:00 TELEEXPRESS

16:10 SUPER FILM

17:45 OGLASI

17:50 TV SHOP

18:00 SMEDEREVSKO POPODNE

18:30 OTVORENI STUDIO

19:00 TELEEXPRESS

19:05 ZABAVNI PROGRAM

19:35 CRTANI FILM

20:00 TELEEXPRESS

20:10 SVET NA DLANU, PUTOPIS

21:00 TELEEXPRESS

21:05 SERIJA: DOSIJE X

21:55 OGLASI

22:00 TELEEXPRESS

22:10 SUPER FILM

23:45 OGLASI

23:50 MUZIČKI MIKSER

23:55 TV SHOP

00:00 NOĆNI PROGRAM

SUBOTA


08:00 SMS CHAT

12:00 TELEEXPRESS

12:05 OGLASI

12:10 MUZIČKI PROGRAM

14:00 TELEEXPRESS

14:05 OGLASI

14:10 SUPER FILM

16:00 TELEEXPRESS

16:05 OGLASI

16:10 BILJANA ZA VAS

17:10 DOKUMENTARNI PROGRAM

18:00 TELEEXPRESS

18:05 OGLASI

18:10 FOLK SHOW

20:00 TELEEXPRESS

20:05 OGLASI

20:10 DOMAĆI FILM

22:00 TELEEXPRESS

22:05 OGLASI

22:10 ZABAVNI PROGRAM

23:55 TV SHOP


NEDELJA

08:00 SMS CHAT

12:00 TELEEXPRESS

12:05 OGLASI

12:10 PLANETA SEZAM

14:00 TELEEXPRESS

14:05 OGLASI

14:10 ZABAVNI PROGRAM

16:00 TELEEXPRESS

16:05 OGLASI

16:10 SUPER FILM

18:00 TELEEXPRESS

18:05 OGLASI

18:10 MUZIČKI PROGRAM

20:00 TELEEXPRESS

20:05 OGLASI

20:10 POD SJAJEM ZVEZDA

22:00 TELEEXPRESS

22:05 OGLASI

22:10 SUPER FILM

23:55 TV SHOP

Marketing je proces u kome se kupcu olakšava donošenje odluke o kupovini ili o ponovnoj kupovini proizvoda neke kompanije.(def. "American Marketing Association")


Ukoliko nešto niste oglasili, to kao i da ne postoji!


Oglasite Vaš proizvod i dopustite slušaocima i gledaocima da saznaju za Vaše usluge, reklamirajte se na RTV SUPER i investirajte u budućnost.


Marketing menadžeri naše kuće obučeni su i spremni da Vam predstave sve mogućnosti, povoljnosti i razloge zbog čega bi Vaša reklama trebalo da bude emitovana baš u određeno vreme, u određenoj emisiji, na radiju ili televiziji.

Kontaktirajte nas:

www.rtvsuper.com

e-mail: supertvsd@gmail.com

telefon: +381 (0)26/212-210

  Za EU: +352/691-783-438

NAPOMENA: NTV SUPER zadržava pravo nenajavljene izmene programskog rasporeda.