Jedina smederevska

Click here to edit subtitle

MARKETING & PRODUKCIJA

view:  full / summary

MARKETING & PRODUKCIJA

Posted by radiosupersd@gmail.com on November 4, 2015 at 6:25 PM Comments comments (0)

Marketing je proces u kome se kupcu olakšava donošenje odluke o kupovini ili o ponovnoj kupovini proizvoda neke kompanije.(def. "American Marketing Association")

Jedino agresivna kampanja preko svih medija garantuje upeh u poslovanju. Ako ste Vi predstavnik kompanije koja želi da proda svoj proizvod, ili ponudi svoju uslugu, dozvolite nam da pomognemo kupcu da odabere baš Vas. Iskoristite priliku koja Vam s...

Read Full Post »

Rss_feed